0888319866

All Posts in Category: Hoạt động cộng đồng

Khám sức khỏe tại nhà thời Covid-19

Dịch bệnh Covid-19 đang tạo cơ hội cho hình thức khám bệnh tại nhà trở thành lựa chọn đầu tiên của nhiều người. Khám bệnh tại nhà đồng thời góp phần giải quyết tình trạng các bệnh viện lớn luôn trong tình trạng bị quá tải dẫn đến thời gian thăm khám cho người bệnh […]

Read More